Sevgili okuyucularım,


İzafiyet teorisi Albert Einstein'ın dimağları fer olan fikri. Her şeyin nisbi olduğu anlayışı..Bu fikir kainatta hiçbir şeyin bağımsız olmadığı bilakis dökülen yaprak parçasının dahi  kainatın ayrılmaz parçası olduğu  düşüncesi. Ayrıca zamanın izafiliği. Yani zamanın tam bir algı olduğunu ispat ediyor..Duruma göre zamanın elastiliği..Hız artıkça zamanın genişlemesi..Einstein farkında mıydı bilmiyorum..İslami öğretiyi tek tek ispat ediyor.


Kuran'ı azimüşanın en büyük öğretisi akletmek. Allah'ı anlamak kainatı anlamaktır. Allah en büyüktür ve eksik olan her şeyden beridir. Mülk Allah'ındır ve Allah'ın gücü her şeye yeter. 
Kainatta milyarlarca yıldızın varlığı..Bir tuz tanesinde milyarlarca  atomun olması. Her bir atomun da parçacık mikroskobuyla milyarlarca defa büyütüldükten sonra görülmesi..Kainatın bir tuz tanesine sıkıştırıldığına şahit olmak...Allah'ın vaadinın mutlakıyetini görmek..

İlimle uğraşınca aslında insan olmanın erdemine  varıyoruz. 
Müslümanların kahir ekseriyetinin uzak kaldığı nokta ilim..Gerçek ilmi Arapçanın gramatiğinde aramak..Kelimelerin derinliğine inmek..Böylelikle idrakın körleşmesi. Kelimelerin etimolojik tahliline inmek o kelimenin kendi çağındaki manasına bizi ulaştırır..İlmin derinliklerine  ulaşılan günümüzün gerçeklerine vakıf olunamaz. Devamlı kendisini o mübarek çağların sufasında düşünür ve başnı bir oraya bir buraya vurur..

Allah'ın mekandan ve zamandan münezzeh olduğunu bir türlü kavramayaz  hamakat  sahibi..Ve buna gözü kapalı iman etmeyi gerçek iman zanneder.

Sevgili dostlar, her çağın bir La'sı vardır..Her şeyin üstüne kalın bir  çizgi atmak ve sadece Allah'ın var olduğu bilincine varmak..Bu ancak ilmin aydınlığında olur..Akletmek, fehmetmek ve tedebbür etmek.
Selam ve dua ile...