Değerli Filozoflar, sınava 134 gün kaldı, sayılı gün çabuk geçer derler ve zamanın ne kadar elzem olduğunu sınav yaklaştıkça anlarız, aynı askerlikte şafak sayan askerler gibi. Üniversite sınavı için sayısalcı, eşit ağırlıkçı, sözelci ve son olarak dil kanadından sınava hazırlananların genel olarak Türkçe kanadında sıkıntısı var okuduğumuzu anlamıyoruz ya da anlamak istemiyoruz çünkü her bir sorunun altın değerinde olduğunu bilmiyoruz. Son zamanlarda çıkan Türkçe paragraf sorularında öğrenci milleti illallah etti ben bunun en büyük eksikliği kitap okumama olarak belirliyorum, geçen senelerde çıkan Türkçe paragraf soruları felsefe metin üzerine kurulu sorular soruldu, 5 adet felsefe sorularından kaçan filozoflar Türkçe sorularında büyük kayaya çarptı. Ortalama 15-20 felsefi metin sorusu çıkarken buna ek olarak 5 adet Felsefe sorusu eklenirse ortalama 20-25 Felsefe sorusu çıkmaktadır. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi bir şey önerim Felsefi kapsamlı kitaplar okumanız. Listeyi aşağıya bırakıyorum. Tabiki de paragraf çözmeyi unutmayın filozoflar..

1.Sofienin Dünyası

2.Felsefenin Kısa Tarihi

3.Felsefeye Giriş

4.Mutlu Olma Sanatı

5.Platon-Sokratesin Savunması

6.D.Hume-Bilgeliğin sarsılmazlığı üzerine

7.Platon-Devlet

8.Aristo-Metafizik

9.Spinoza-Etika

10.Hegel-Tinin Görüngü Bilimi