Kış aylarının gelmesi ile birlikte kalorifer ve sobaların yakılmaya başlandığını kaydeden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Kandemir, Adıyaman'ın coğrafi yapısı, mevsimsel şartlar, yanlış yakma teknikleri, baca temizliğinin yapılmaması, kalitesiz kömür kullanımı, uygun olmayan bacalar, atık yağ, naylon, plastik, kumaş artıkları gibi yabancı maddelerin yakılmasından dolayı zaman zaman hava kirliliği yaşandığı ifade etti.

Abdulkadir Kandemir, “Hava Kirliliğinin çevre ve sağlık üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. İl Müdürlüğümüzce odun kömür ardiyelerinde, binalarda, sanayi tesislerinde denetimler gerçekleşmekte olup, kömürlerden belirli aralıklarda numuneler alınmaktadır. Yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olmayan kömürlere müdahale edilmektedir. Ayrıca hava kirliliği ile ilgili bilgilendirici broşürler bastırılmış olup, belediyeler aracılığı ile su faturalarına eklenerek vatandaşlarımıza dağıtımının yapılması sağlanmaktadır. 2019 kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde, hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerinde etkisinin azaltılması için vatandaşlarımız tarafından, mümkünse doğalgaza geçilmesi, yakma tekniklerine uygun olarak soba ve kaloriferlerin yakılması, baca temizliğinin yapılması, uygun bacaların kullanılması, atık naylon, yağ, plastik gibi yabancı maddeler ile ısınmanın sağlanmaması, Yönetmeliklerde belirlenen standartlardaki kömürlerin kullanılması önem arz etmektedir. Adıyaman'da doğalgaz kullanımının yaygınlaşması, İl Müdürlüğümüz denetimleri ve halkımızın daha bilinçli olarak kalorifer ve soba yakmaları neticesinde yıllara göre Partikül Madde (PM10) oranında azalma görülmektedir” dedi.