Doğu ve Güneydoğu’daki Mağduriyetlere Dikkat Çekti

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere, kırsal kesimde yaşayan yurttaşların içme suyu ihtiyaçlarının kuyulardan sağlandığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerimiz başta olmak üzere özellikle köylerde yaşayan yurttaşlarımız içme suyu ihtiyaçlarını kuyulardan sağlamaktadırlar. Yurttaşlarımız içme suyunun yer altı sularından temin edildiği köy tüzel kişiliğine sahip yerleşim yerlerinde içme suyunun yeryüzüne çıkarılması ve dağıtımı için fahiş elektrik faturası bedelleri ödemektedirler. Yüksek bedelli faturalar yurttaşlarımızı mağdur etmekte, en temel insan haklarından olan temiz suya erişim hakkından mahrum olmalarına yol açmaktadır.” dedi.

Fahiş Bedelli Faturalar Yurttaşlarımızın Belini Büküyor

Özellikle toplumun üreten kesimi olan çiftçilerimiz tarımsal sulamada kullandıkları su için yüksek bedelli elektrik faturaları ödedikleri gibi içme suyu için de aynı şekilde fahiş bedeller ödemektedir diyen CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, “Zaten giderek derinleşen ekonomik kriz ve artan tarımsal girdi maliyetleri üretimin sekteye uğramasına sebep olmuşken bir de fahiş bedelli faturalar yurttaşlarımızın belini bükmektedir. Nitekim üretemeyen, kazanamayan ve geçimini sağlamakta dahi zorlanan yurttaşlarımız içme suyu için fahiş bedeller ödedikleri ve hatta ödeyemeyerek borçlandıkları, elektrik kesintileri nedeniyle içme suyundan mahrum kaldıkları için telafisi imkânsız zararlarla karşılaşmaktadırlar.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın Sırtındaki Yükü Almayı Amaçlıyoruz

İçme suyunun yer altı sularından temin edildiği köy tüzel kişiliğine sahip yerleşim yerlerinde içme suyunun yeryüzüne çıkarılması ve dağıtımı için ödenen elektrik tüketim bedelinin İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanmasının vatandaşların yaşadıkları mağduriyeti gidereceğini ifade eden CHP’li Tutdere, “En temel Anayasal haklarından olan temiz suya erişim hakkından mahrum kalan yurttaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için içme suyunun yer altı sularından temin edildiği köy tüzel kişiliğine sahip yerleşim yerlerinde içme suyunun yeryüzüne çıkarılması ve dağıtımı için ödenen elektrik tüketim bedellerinin İçişleri Bakanlığı bütçesinden il özel idarelerine aktarılacak ödenekle karşılanması amaçlanmaktadır.” şeklinde açıklamalarda bulundu.