Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. Seyit Temir ile birlikte Merkezi Derslikler Fuaye Alanında yer alan sergiyi ziyaret etti.

Sergiyi ziyaret eden Rektör Gönüllü, Türk-İslam dünyasında bilim tarihine ismini altın harfler ile yazdırmış unutulmaz matematikçilerin bulunduğunu ve bu büyük bilim insanlarının hayatlarını öğrenmenin, geleceğin teminatı olan gençlerin akıl ve duygu dünyalarını yeniden şekillendireceğini söyledi.
İnsanların kendilerini geliştirmesinin önemine değinen Rektör Talha Gönüllü, “Üniversitemizde 21 bin civarında öğrencimiz var ve devletimiz, Türkiye'mizin her yerinde olduğu gibi, üniversitemizde de öğrencilerimize birçok imkan sağlıyor. Tek amaç ne? Gençlerimizin kendilerini iyi yetiştirmeleridir. Bilim ve teknolojinin ışığında ülkesine, milletine ve tüm insanlığa fayda sunabilecek bir gençlik hepimizin hayalidir. Gençliğimizin potansiyeline ben hep inandım. İşte bu potansiyel ile başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bu tip sergiler de gençlerimizde var olan potansiyeli ortaya çıkarabilmek için kendilerine rol model olabilecek ecdatlarını ve bu ecdatlarının bilime ne gibi katkılar sunduklarını görüp öğrenmeleri açısından çok faydalı oluyor. Gençlerimiz burada Türk-İslam dünyasında matematik, astronomi, fizik, mühendislik gibi bilim dallarının gelişmesine ve dolayısıyla mevcut dünya medeniyetinin ortaya çıkmasına katkı sunmuş bilim insanlarımızı tanıyorlar, bu da İnşallah kendilerine bir öz güven aşılayacak" dedi.
Matematik Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Uçkun da bu serginin Adıyaman Üniversitesi Matematik Bölümünde okuyan ve aynı zamanda matematiğe meraklı olup diğer bölümlerde okuyan öğrencilerin zihninde pozitif bir iz bırakmak gayesiyle düzenlendiğini ve matematik dünyasına özgün katkılarda bulunacak iyi matematikçilerin yetiştirilmesini teşvik etmek ve matematik ile uğraşmayı özendirmek bakımından da önemli olduğunu vurguladı.
Sergide El-Harezmi, Abdulhamid İbn Türk, El-Buzcani, El-Biruni, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Matrakçı Nasuh, Gelenbevi İsmail Efendi, Hüseyin Tevfik Paşa, Salih Zeki Bey, Kerim Erim, Cahit Arf, Feza Gürsey, Nazım Terzioğlu, Selma Soysal, Hülya Şenkon, Hilmi Hacısalihoğlu, Ali Nesin gibi Türk-İslam dünyasındaki ünlü matematikçilerin fotoğrafları, resimleri ve hayat hikayelerine yer verildi.
Sergiye akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.