1993 Yılından bu yana Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesinde görev yapan Adıyamanlı Prof. Dr. Hamdi Doğan aynı üniversiteye Rektör yardımcısı olarak atandı. 

PROF. DR. HAMDİ DOĞAN’IN ÖZ GEÇMİŞİ

Rektör Yardımcılığa atanan Prof. Dr. Hamdi Doğan’ın Öz geçmişi ise şu şekilde; ‘‘ Lisans Eğitimini Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde 1990 yılında tamamladı. 1993 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek Lisans Eğitimini Erciyes üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Doktora Eğitimini de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde 2001 yılında yardımcı Doçent, 2013 yılında Doçent, 2019 yılında ise Profesör Oldu.

Niğde Şehir Tarihi, Parlamento Tarihi, Salgın Hastalıklar, Sosyal Tarih anlamında kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır.’’

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu’nun onayı ile yapılan atama, Niğde’de ve Üniversitede isabetli bir atama olarak değerlendirildi.