Milli Eğitim Bakanlığının Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi kapsamında okullarda öğrencilere demokrasi kültürü kazandırılıyor. 
Yönerge ile, Cumhuriyetin demokrasi ile güçlendirilmesi, öğrencilerde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi, öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması, katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanıyor. 
Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu’nda demokrasi kültürünün yerleşmesi için öğrenci temsilcisi seçimi yapıldı. Dört adayın yarıştığı seçimlerde Sara Delice 275 oy alarak başkan seçilirken diğer adaylardan Elif Sena Kılınç 253, Fatma Zehra Doğan 225 ve Çağrı Acar 189 oy aldı. 
Okul Müdürü Nevzat Yiğit, demokrasi kültürünün temellerini oluşturan secim sürecinde emek veren öğretmenler Fatih Gülsu ve Doğan Gülhan’a ve tüm öğrencilere teşekkür etti.