Toplantı öncesi Adıyaman’a gelen Merkez Valisi Enis Yeter Başkanlığındaki İçişleri Bakanlığı heyeti, Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret ederek uygulanan İZDES projesi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası Vali Aykut Pekmez ve Merkez Valisi Enis Yeter başkanlığında İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarındaki faaliyetler ile insan odaklı ve vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı temasının görüşüldüğü toplantıya geçildi. 


Gerçekleşen toplantıda İçişleri Bakanlığının vizyonu, strateji ve politikaları ile stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğinin yerinde gözlemlenmesi konuları ele alındı. Ayrıca hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin arttırılmasına yönelik önerilerde bulunulması ve gerekli tedbirlerin alınması, hizmet standartlarının geliştirilmesinin sağlanarak hizmetlerde kalitenin arttırılması ve koordinasyon kanallarının etkinleştirilmesi konularında görüşler toplantıda bildirildi. Toplantıda ayrıca ekiple birlikte tüm katılımcıların görüşleri alınarak, Adıyaman Valiliği İZDES kontrol listesinde yer alan konu başlıkları ve içeriğindeki sorular tek tek cevaplandırıldı. 
Toplantı yapılan değerlendirmelerle sona erdi.