Projeyle ilgili açıklamada bulunan koordinatör Ahmet Günaydın; “Joint actions for climate change adaptation yani İklim değişikliğine uyum için ortak eylemler projesinin Proje koordinatörü Bulgaristan’ın montana Belediyesi. Projenin ortarları ise Adıyaman Belediyesi, Technological Institute of Aquaculture 8 Teknolojik Su Ürünleri Enstitüsü ve Adıyaman İnternet Yayıncıları Ve Gazeteciler Derneği. Projenen genel amacı, Bulgaristan'ın Montana kenti  ve Adıyaman ilindeki yerel makamlar arasında çevrenin korunması ve özellikle su ve balıkların korunması için deneyim ve bilgi alışverişi için sürdürülebilir yapılar oluşturmaktır.” dedi.

Projenin Özel hedeflerinin de olduğunu dile getiren Günaydın; “Türkiye’deki yerel yönetimlerin, AB standartlarının ve politikalarının AB üye ülkelerinde nasıl uygulandığını gözlemlemesi, iyi uygulama örneklerini benimsemesi ve yaygınlaştırması iki belediyenin yerel mevzuatında araştırma faaliyetleri yürüterek politika oluşturmayı desteklemek için hazırlık çalışmaları yapmak, Montana ve Adıyaman Belediyeleri için önümüzdeki 5 yıl için eylem planları geliştirerek Türk ve Bulgar Belediyeleri arasındaki diyaloğu ve iklim değişikliği eylem kapasitelerini geliştirmek, İyi uygulamaların değişimi için eğitimler düzenleyerek iklim değişikliğine uyumu artırmak, Çocuklar ve gençler arasında su ekosistemlerinin korunması konusunda farkındalık yaratmak. Proje kapsamında Çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele odaklı şehir eşleştirme faaliyetleri gerçekleştirmek” dedi.

Projenin hedef kitlesine değinen Günaydın; “Bulgaristan- Montana ve Türkiye-Adıyaman illerinde yaşayan çocuklar, ebeveynleri, Belediyelerindeki yerel makamlar, her iki belediye meclis üyeleri, Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği ve Bulgaristan’daki Su Ürünleri Teknoloji Enstitüsü üyeleri ve Eğitim kamplarına katılan okul öğretmenleri ve öğrenciler. Projeden beklenen sonuçlar ise; Her iki belediyede de iklim değişikliği ve çevrenin korunması konularıyla ilgili yerel mevzuat konusunda ayrıntılı 2 araştırma yapılması, AB Hukuku ve en iyi uygulamaların ayrıntılı araştırması, Önümüzdeki 5 yıl için yerel eylem planları geliştirme, İklim değişikliği konularında farkındalığı artırmak için şehir eşleştirme üzerine geliştirilmiş web tabanlı platform, Alanında uzman kişiler tarafından gençlerin çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele temasını yaratıcı bir şekilde keşfetme çalışmaları gerçekleştirme. Projede yapılması plananan temel faaliyetler ise, Her iki belediyedeki yerel mevzuatın araştırılması ve analizi, Avrupa mevzuatı ve en iyi uygulamaların araştırılması, paylaşılması, Her iki belediye için yerel eylem planlarının geliştirilmesi, Ortak seminer-bilgi birikiminin uyarlanması, Şehir eşleştirme konusunda web tabanlı bir platformun geliştirilmesi, Çocuklar ve öğretmenler için eğitim kamplarının düzenlenmesi, Avrupa mevzuatı ve iyi uygulamaların araştırılmasına ve analizine dayalı eğitim modüllerinin geliştirilmesi, Adıyaman belediyesinde çocuklara ve halka yönelik altı eğitimin düzenlenmesi ve yürütülmesi, Medya ile farkındalık yaratma etkinlikleri düzenleme. Bu vesileyle projeye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.