Haber-Metin HARIKÇI

Adıyaman’a yeni bir proje kazandırmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Proje Koordinatörü Ahmet Günaydın; “Adıyaman Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası tarafından başvurusu yapılan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programları, Erasmus+ KA210-ADU - Yetişkin eğitiminde küçük ölçekli ortaklıklar kapsamında “Training, Entrepreneurship, Employment and Social Inclusion for Ex-Prisoners”- Eski Mahkumlar için Eğitim, Girişimcilik, İstihdam İçin Sosyal İçerme başlıklı proje hazırlandı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylandı. Proje Ortakları Dian, K. K Milios and Sia Oe ve Adıyaman Kültür, Turizm, Eğitim ve Kalkınma Derneği (AKTEK)

Projenin öncelikleri ve içerdiği konulardan bahseden Günaydın; “Dijital hazırlık, dayanıklılık ve kapasitenin geliştirilmesi yoluyla dijital dönüşümün ele alınması. Eğitim, öğretim, gençlik ve sporun her alanında kapsayıcılık ve çeşitlilik. Eğitim kurumlarının sosyal sorumluluğu, Sosyal yenilik ve Sosyal İçerme, eşitliği sağlama ve ayrımcılık ile mücadele. Olup Proje de şunlar amaçlamaktadır: Eski mahkumlara, serbest bırakıldıktan sonra iş bulma şanslarını artırmaları için sertifikalı beceriler kazandırmak için güncel ve odaklı eğitim sağlamak. Hızla büyüyen pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla; hedef grubun dijital becerilerini geliştirme, sertifikalı ve uygun niteliklere sahip olmalarına katkı sunmak. Avrupa çapındaki mevcut eğitim programlarına ek bir pilot rehber olarak işlev görmek için sertifikalı BİT eğitimi konusunda özel olarak eski mahkumlar için tasarlanmış yenilikçi mesleki eğitim materyali üretmek. İstihdam fırsatı, ortamı oluşturmak için, Türkiye ve Avrupa'daki eğitim veren kurumlar, eski mahkum grupları arasında eden kurumlarıyla işbirliğini teşvik etmek ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği yaparak toplumun dezavantajlı kesimlerini topluma kazandırmaktır. Proje süresi ve sonrasında en az 2 ek yıl boyunca programın sonuçlarını ulusal düzeyde ve Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırmak. Eski hükümlülerin ihtiyaçlarına uygun eğitim materyali hazırlamak için ortaklar arasında bilgi günleri düzenlemek ve proje ortakları arasında eğitim veren kurumlar, eğitim alan kurumlar dahil olmak üzere en az bir uluslararası konferans düzenlemek. Eski mahpusların eğitiminde bir dönüm noktası olduğuna inandığımız ve istihdam edilebilirliklerini artırma şansı verdiğine inandığımız tüm çabayı kamuoyuna duyurmak için seçici işgücü piyasası kurumları ve seçici işgücü arasında bağlantı kurmalarını sağlamak.” Dedi.

Mesleki becerilere sahip olmayan, kısıtlı imkanlara sahip eski mahkumları projeye dahil etmeyi hedeflediklerini belirten Günaydın şunları kaydetti; “Hedef grubun dijital becerilerini geliştirme, sertifikalı ve uygun niteliklere sahip olmalarına katkı sunmak ve işgücü piyasasına dahil etmeyi ve yasadışı eylemlere katılmalarını önlemeyi amaçlamaktayız. Bu nedenle, hazırlanacak olan eğitim materyalleri sayesinde eski mahkûmlar, güncel ve odaklanmış programlarda eğitilecek, sertifikalı beceriler kazanacaklardır. Amacımız, cezaevinden çıktıktan sonra Girişimcilik eğitimi, Dijital beceriler eğitimi ve kariyer danışmanlık eğitimleri sayesinde kapasitelerini geliştirmek, istihdam edilebilirliklerini artırmak ve topluma entegre olup mutlu ve huzurlu yaşam sürmelerine katkıda bulunmaktır.”

Editör: TE Bilisim