Aralık ayının sonuna kadar defter tasdiklerinin yapılması gerektiğine değinen Başkan Atalay, yapılmaması halinde büyük cezai yaptırımların olduğunu vurgulayarak şunları ekledi; “Bilindiği gibi Türk Ticaret kanuna göre bütün esnafların kullanmış olduğu resmi defterleri 1 yıl sonra kullanılacak. Resmi defterleri Aralık ayından başlayıp 30'una kadar defter tasdiklerini yapmamız gerekiyor. Bunlar nelerdir dersiniz? Bunlar şirketlere ait defterler bunlar bilanço esasına göre tutulan defterler bunlar serbest meslek kazanç defterleri bunlar genel kurul ve müzakere defterleri ortaklar pay defteri diye bunları bu şekilde sıralıyoruz. Bütün meslek mensubu arkadaşlarımız bu müşterileri olan ticaretle uğraşan tacirlerin müteşebbislerin defterlerini notere götürüp noterde bu defter tasdiklerini yapmak zorundadırlar. Eğer bu defter tasdiklerini yapmamaları halinde çok büyük cezayı yatırımla karşı karşıya kalacaklardır. Çünkü yıl içinde komple satın almış oldukları fişleri faturaları yevmiye kayıtlarını hepsini herhangi bir vergi dairesi tarafından incelenmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından incelenmesi bunların hepsi yok sayılacak ve bunlar çok büyük bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalacaklardır. Bizim müteşebbislerimizden tacirlerin bizden işverenlerimizin isteğimiz kendilerinin muhasebe kayıtlarını ve belgeleri tutan mükelleflerimizle meslek mensubu arkadaşlarımız irtibata geçsinler. Bunu bu ay sonuna kadar mutlaka bütün resmi defterlerin hepsini noter aracılığıyla tahsil ederlerse kendi lehine olacaktır.”