Adıyaman Barosunda düzenlenen basın açıklamasına Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Ezgi Küçüker ve komisyon üyesi avukatlar katıldı. Çocuk haklarından bahsederek açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Ezgi Küçüker, “Okulda olması gerekirken tarlada, fabrikada, sokaklarda çalıştırılan, savaşlardan ve çatışmalardan en çok etkilenen ve en ağır travmalarla karşı karşıya kalan, şiddetin, istismarın, zorla ve erken yaşta evliliklerin kurbanı olan milyonlarca çocuk bulunmaktadır. Mülteci yoksulluğu, beraberinde çocuk ölümleri, çocuk işçiliği, dilencilik, çocuk fuhuş ve ticareti mücadele edilmesi gereken komplike sorunlardır. UNICEF raporuna göre, bugün Dünya’da 50 Milyondan fazla çocuk köklerinden koparılmış durumdadır. Mülteci bir çocuğun okul dışı kalma olasılığı mülteci olmayan bir çocuğa göre çok daha fazladır. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 22. Maddesine göre taraf devletler kendi topraklarında mülteci olan tüm çocukların sözleşmede yer alan haklardan faydalanması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Çocuklara yönelik başta ekonomik istismar olmak üzere çocuk ihmali ve istismarının yaygınlığı giderek artmaktadır. Ülkemizde suça sürüklenen çocuklar ve çocuk tutukluluğu halen en önemli sorunlardandır. Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirler uygulanarak sorunun çözümü noktasında destek olunması veya önleyici tedbirler ile suç işlenmesinin önüne geçilmesi konusunda büyük eksiklikler bulunmaktadır. Refah düzeyi yüksek bir topluma ulaşma yolunun çocuklardan geçmekte olduğu bilinci ile devletlerin mazeret üretmeksizin sözleşme hükümleri gereğince üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili tüm kişi ve kurumları gerekli ve yeterli önlemlerin alınması, çalışmaların yapılması için göreve çağırıyoruz. Önlem alınması ve çalışmalar yapılması aşamasında talep haline üzerimize düşen görevleri de yapmaya hazırız. Biz Adıyaman Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak, her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür, mutlu ve onurlu bir birey olarak yaşamda var olabilmesi için çocuklar yararına bütüncül bir dönüşümü savunmaya sonuna kadar devam edeceğimizi basın önünde bir kez daha belirtiyoruz” diye konuştu.