banner50
Nevzat Yıldırım- (GÖÇEBE)
Nevzat Yıldırım- (GÖÇEBE)
Gazeteci-Yazar
Yazarın Makaleleri
Hakîm bin Hizâm
İslam güneşinin cahiliye karanlıklarını aydınlattığı, efendi ile köleyi aynı safta buluşturduğu, türlü eziyetlerle can çekişen canlara hayat olduğu günlerde güzel bir kul yaşardı. Adı Hakîm bin Hizâm. Güzel ahlâk sahibi olan bu...
“Dünyadan ebedîlik isteme! Kendinde yok ki sana da versin!”
'Zaman, amansızdır!” der Doğu'nun Büyük Velisi Ahmet-i Hani Hazretleri… Aman vermez zaman! Keser, biçer, eksiltir, eskitir… Bir nehir misali akıp geçer. Giden de geri gelmez. Daha doğarken 'fani-ölümlü” damgasıyla gelmişiz...
"Lât, Uzzâ ve Menât'” veya “Otorite, Güç ve Para”
Kur'ân-ı Kerim, tüm zamanlara inmiş, her dem taze, her an geçerli, her soruya cevap, her derde şifa, her gelene açık, herkese hitap eden Hakk Mesajıdır. Hak Kitap'taki evrensel mesajlar, uyarılar, hadiseler her döneme rehberlik etmekte,...
YEREL YÖNETİMLER VE KENT
'Sizi yeryüzünden yaratıp meydana getirdi ve orayı îmâra memûr etti.” (Hud, 61) ' Şehri imâr ederken nesli ihyâ etmeyi ihmal ederseniz, ihmâl ettiğiniz nesil imâr ettiğiniz şehri tahrip eder...” Turgut Cansever Yerel Yönetimler...
“ANLAMAK” veya “ANLAM YÜKLEMEK”
Hayat anlam üzerine inşa edilmiştir. Hayat anlam ile güzeldir. Hatıralar anlamlı olduğu sürece kalıcı olur. Anlamak… Ancak anlamak, anlamaya çalışmak zahmetlidir. Çaba gerektirir. Ön yargıları aşmayı, titiz olmayı, görünenin arkasındaki...
KIRAÇ’TAN MİRAÇ’A
Müminlerin baharı üç aylar mevsimindeyiz. Bereket, rahmet, mağfiret ırmakları gürül gürül akıyor… Görene ve duyana her taraf güzellik, her taraf esenlik. Dünyamız ahir zamanda. Kıraç bir dönemdeyiz. Kalplerimiz kurudu, aç toktan habersiz,...
MÎSÂK-I RAHMAN
Mîsâk kelimesi 'antlaşma, sözleşme” anlamında kullanılmaktadır. Dinî terminolojide ise 'Allah ile Peygamberleri ve kulları arasındaki antlaşma” anlamında kullanılmaktadır. Yaradan ile yaratılan arasındaki sözleşme. Bu mukaddimeden...
BAGAMOYO
Bagamoyo. Afrika ülkelerinden Tanzanya'daki bir bölge ismi. Tanzanya'nın doğusunda yer alan, Hint Okyanusu kıyılarında kurulmuş bir şehir. Bu yazı coğrafi bir bölgenin tanımlanmasını elbette ele almayacak. Burada 'bagamoyo”...
SORUMUZ-SORUNUMUZ; SONUMUZ
GÖÇEBE Nevzat YILDIRIM 'Yerde alkış alacak diplomalar çoktur sende, Göklerde alkış alacak karnelerin var mı gönül” Ramazan-ı Şerif'in geldi. Hoş geldi. Geldiği gibi de gidiyor. 11. Gününe girerken Ramazan, büyük bir ufku, soruyu-sorunu...